ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Κατά την τοποθέτηση και παράδοση των κουφωμάτων

Έχοντας πλέον επιλέξει τον συνεργάτη που θα κατασκευάσει τα κουφώματά σας, υπάρχουν αρκετά σημεία που καλό είναι να προσέξετε κατά τη διάρκεια της παράδοσης και της τοποθέτησης των κουφωμάτων που επιλέξατε. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια γιατί μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θερμομόνωση των κουφωμάτων. Κατά την τοποθέτηση, δεν πρέπει τα κουφώματα να έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία ή το πάτωμα καθώς, διαφορετικά, αναιρείται η θερμομόνωση. Ανάμεσα στο κούφωμα και την τοιχοποιία ή το πάτωμα, θα πρέπει να τοποθετούνται πλαστικοί τάκοι ή ειδικά ελαστικά περιμετρικά για να διατηρείται η θερμομονωτική ιδιότητα του κουφώματος και όλοι οι αρμοί θα πρέπει να σφραγίζονται με αφρώδες μονωτικό υλικό και στη συνέχεια με σιλικόνη.
Στο κάτω μέρος του κουφώματος, την ώρα της τοποθέτησης, άλλα και έπειτα στους αρμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανωτικά υλικά. Όλα τα κουφώματα πρέπει να έχουν στην κάσα ειδικές τρύπες για την απορροή υδάτων που συγκεντρώνονται από τις βροχές και την υγρασία. Οι τρύπες αυτές καλύπτονται με ειδικές τάπες. Τα φύλλα των τζαμιών θα πρέπει να έχουν και αυτά νεροχύτες στο κάτω και στο πάνω μέρος.

Προσοχή στα εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των κουφωμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα, τόσο για την σωστή λειτουργία όσο και για την μακροζωία του κουφώματος. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λάστιχα, οι μηχανισμοί, οι γωνίες, οι λαβές, οι μεντεσέδες, τα ράουλα, κλπ. Ο κατασκευαστής πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εξαρτήματα που προτείνει και έχει εγκρίνει ο σχεδιαστής και παραγωγός του συστήματος αλουμινίου.

Σημαντικοί έλεγχοι κατά την παράδοση

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης κάποια πολύ σημαντικά σημεία, όπως για παράδειγμα την επιφάνεια των προφίλ για πιθανά χτυπήματα.
Θα πρέπει τα εμφανή εξαρτήματα, όπως οι λαβές, να φέρουν το λογότυπο Alumil.  Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε, σε συνεργασία με τον κατασκευαστή, την σωστή λειτουργία των κουφωμάτων και να προσέξετε εάν τα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί ίσια, δηλαδή δεν παρουσιάζουν κάποια κλίση. 

Όταν τοποθετηθεί ένα ανοιγόμενο κούφωμα, ανοίξτε το φύλλο του τζαμιού. Το φύλλο θα πρέπει να στέκεται σε οποιαδήποτε θέση και να μην κλείνει ή ανοίγει μόνο του και να ανοίγει σχεδόν αθόρυβα.

Στα δίφυλλα κουφώματα, όταν είναι κλειστά, το κενό που υπάρχει ανάμεσα τους από την μέσα πλευρά θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο από πάνω μέχρι κάτω.  

Ο τεχνικός θα σας υποδείξει και τον σωστό τρόπο ανοίγματος – κλεισίματος των κουφωμάτων, που θα πρέπει να τηρείτε προσεκτικά, ειδικά αν πρόκειται για κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλισης. Εάν παρατηρήσετε μπλοκάρισμα της κίνησης, μην προσπαθείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας, διότι υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσής του. Το πρόβλημα θα σας το λύσει το τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή κουφωμάτων που επιλέξατε.

Οι πόρτες εισόδου δεν πρέπει να κλειδώνουν με δυσκολία και δεν πρέπει να κουνιούνται αν τους ασκήσετε πίεση ή τις τραβήξετε όταν είναι κλειδωμένες.

Όλες οι πόρτες εισόδου θα πρέπει να έχουν κατωκάσι, έστω και χαμηλό, ύψους 1 cm, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάστιχα, με άμεση συνέπεια να μπάζουν.

Θα πρέπει τα υλικά μόνωσης να τοποθετηθούν σωστά στην κάσα και στην περίμετρο της πόρτας.

Δεν θα πρέπει να μπορείτε να σηκώσετε το φύλλο του τζαμιού ενός συρόμενου κουφώματος.

Ελέγξτε ότι τα φύλλα του συρόμενου κουφώματος έχουν το ίδιο πλάτος, σύροντας και βάζοντάς τα παράλληλα στο ίδιο σημείο. Τα φύλλα ενός συρόμενου κουφώματος πρέπει να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος.

Στο χωνευτό κούφωμα, το κενό μεταξύ αλουμινίου και τοίχου θα πρέπει να είναι καλυμμένο με προφίλ έτσι ώστε να μην εισχωρήσει η υγρασία από το νερό της βροχής. Όταν σύρετε χωνευτά κουφώματα πλήρως μέσα στον τοίχο, δεν πρέπει να βρίσκουν.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Έγγραφα που πρέπει να παραδίδει ο κατασκευαστής βάσει σήμανσης CE:

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων βλέπει το σπιτι στο οποιο έχει εγκαταστήσει τα κουφώματα
Εγγυηση Ποιοτητας

Ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον πελάτη την Εγγύηση Ποιότητας όλων των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί.  Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι δύο έτη και για να ισχύει, ο πελάτης πρέπει να τηρεί τους όρους περιοδικής συντήρησης και καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή, έτσι ώστε τα κουφώματα να διατηρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Με την σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό, ο πελάτης μπορεί να συμβάλλει τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνισή τους. 

Οικογένεια η οποία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού τους
Σημανση CE

Θα πρέπει να λάβετε από τον κατασκευαστή το ειδικό έντυπο σήμανσης CE, που είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για κάθε κούφωμα οικιακής χρήσης.  Το CE είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων "Conformité Européenne" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Το CE δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ποιότητα προϊόντων, αλλά ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση από τον καταναλωτή. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή παράνομα!

Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης των κουφωμάτων

Δεν έχουν όμως μόνο οι κατασκευαστές υποχρεώσεις. Πρέπει και ο καταναλωτής να μεριμνήσει για την συντήρηση των κουφωμάτων!

Μια γυναίκα μας δείχνει πως πρέπει να καθαρίζουμε την επιφάνεια του κουφώματος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Θα πρέπει να καθαρίζετε τα κουφώματά σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Εάν το σπίτι σας βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή σε βιομηχανική περιοχή, θα χρειαστεί να καθαρίζετε πιο συχνά τα κουφώματά σας. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας να μην βλάψετε με τον καθαρισμό τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουφώματος. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μαλακό πανί ή σφουγγάρι, άπλετο νερό και ένα ήπιο προϊόν καθαρισμού, όπως το απορρυπαντικό πιάτων.
Προσοχή: δεν χρησιμοποιούμε ποτέ λάστιχο ποτίσματος ή μηχάνημα πλυσίματος υψηλής πίεσης.  

Pivot Πόρτα εισόδου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Φροντίστε την άρτια εμφάνιση του κουφώματος. Για να διατηρήσει το κούφωμα την αρχική άψογη εμφάνισή του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν υλικά οικοδομής που μπορεί να έχουν κολλήσει κατά την προετοιμασία του σπιτικού σας, όπως τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, κ.ά. Να μην κολλάτε υλικά όπως κολλητική ταινία ή άλλου είδους ταινίες πάνω στα προφίλ αλουμινίου, καθώς μπορεί να βλάψουν τη βαφή. Εάν παρατηρήσετε ίχνη σιλικόνης ή κόλλας, χρησιμοποιήστε λίγο μπλε οινόπνευμα και ένα μαλακό ύφασμα ή βαμβάκι και αφαιρέστε τα με προσεκτική τριβή. Μην χρησιμοποιείτε υφάσματα με τραχιά επιφάνεια, σύρματα ή δυνατά καθαριστικά για τη φροντίδα του κουφώματος γιατί καταστρέφουν την επιφάνειά τους.

Ενα κούφωμα αλουμινίου απο το οποίο μπαίνει το φως του ήλιου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στα συρόμενα κουφώματα, φροντίστε οι οδηγοί ολίσθησης να μην έρχονται σε επαφή με χώμα ή διάφορα σκληρά στοιχεία. Τα βουρτσάκια θα πρέπει να παραμένουν καθαρά, χωρίς σκουπίδια ή κόλλες.
Όσον αφορά στα ανοιγόμενα παράθυρα, για άριστη στεγάνωση και ανθεκτικότητα, δώστε προσοχή στα λαστιχάκια και λιπαίνετε όλα τα κινητά μέρη του κουφώματος με spray σιλικόνης μία φορά το χρόνο. 

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Φόρμα επικοινωνίας

Έχετε απορίες ή παρατηρήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα!