ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Μάθετε ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια ένταξης στο πρόγραμμα

Γνωρίζετε το ποσοστό επιδότησης που δικαιούστε;

Η νέα εκδοχή των προγραμμάτων Εξοικονομώ, το «Εξοικονομώ 2021», υπόσχεται ευελιξία, δίκαιη κατανομή και ποσοστά επιδοτήσεων που μπορούν να φτάσουν έως και το 75% της συνολικής δαπάνης. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις 5 εισοδηματικές κατηγορίες, ώστε να διαπιστώσετε σε ποια ανήκετε και τι ποσοστό επιδότησης δικαιούστε:

Aνήκετε στην 1η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 5.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 10.000€ μπορούν να λάβουν ποσοστό επιχορήγησης έως 75%.
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
Σημείωση 2: Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό ως το 100% υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ωφελούμενου.

Ανήκετε στην 2η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 5.000€ έως 10.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 10.000€ έως 20.000€ μπορούν να λάβουν ποσοστό επιχορήγησης έως 70%.
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
Σημείωση 2: Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό ως το 100% υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ωφελούμενου.

Ανήκετε στην 3η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 10.000€ έως 20.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€ μπορούν να λάβουν ποσοστό επιχορήγησης έως 55%.
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
Σημείωση 2: Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό ως το 100% υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ωφελούμενου.

Ανήκετε στην 4η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 30.000€ έως 40.000€ μπορούν να λάβουν ποσοστό επιχορήγησης έως 45%.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
Σημείωση 2: Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό ως το 100% υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ωφελούμενου.

Ανήκετε στην 5η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 30.000€ έως 50.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 40.000€ έως 60.000€ μπορούν να λάβουν ποσοστό επιχορήγησης έως 40%.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.
Σημείωση 2: Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό ως το 100% υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Ωφελούμενου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το κτιριακό σύνολο της Πολυκατοικίας, υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε ξεχωριστού διαμερίσματος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα

Για Πολυκατοικία Τύπου Β:

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να διαθέτει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Απαιτείται ακόμη, απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται μέσω αίτησης από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Τέλος, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το συνολικό τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.Προσοχή: Η αίτηση για πολυκατοικία Τύπου Β, αφορά μόνο σε αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και όχι παρεμβάσεις σε διαμερίσματα.

Ποσοστο επιχορηγησης ανα κατηγορια εισοδηματων

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Ποσοστό Επιχορήγησης (Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα) Ποσοστό Επιχορήγησης (Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση)
1 Έως 5.000 Έως 10.000 75% 40%
2 5.000 έως 10.000 10.000 έως 20.000 70% 40%
3 10.000 έως 20.000 20.000 έως 30.000 55% 40%
4 20.000 έως 30.000 30.000 έως 40.000 45% 40%
5 30.000 έως 50.000 40.000 έως 60.000 40% 40%

Κατεβάστε τον Οδηγό και το Παράρτημα του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2021"

Αντικατάσταση των παλιών σας κουφωμάτων

Το «Εξοικονομώ 2021», ορίζει τα κουφώματα ως μία από τις κύριες επιλέξιμες παρεμβάσεις. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να προσέξετε εφόσον προχωρήσετε σε αντικατάσταση, είναι οι θερμομονωτικές ιδιότητες των κουφωμάτων που θα επιλέξετε για την κατοικία σας.

Αν αναζητάτε μια λύση που να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, αντοχή στον χρόνο, ποικιλία χρωμάτων, ευρεία γκάμα σχεδίων και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης, τότε τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή, που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%
Κ2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 7%
Κ3 Βαθμοημέρες 7%
Κ4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 3%
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κ6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7%
Κ7 ΑμεΑ 7%
Κ8 Πολύτεκνοι 7%

Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Η προϋπόθεση αυτή ανεβάζει τις δαπάνες, αλλά τα ποσά της επιδότησης είναι επίσης αυξημένα.

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη) Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α' ΠΕΑ (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία) Ελάχιστος ενεργειακός στόχος : κατάταξη στο Β' ΠΕΑ (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία)
Α+ -- --
Α -- --
Β+ -- --
Β -- --
Γ Γ Α
Δ Δ Β+
Ε Ε Β
Ζ Ζ Γ
Η Η Δ

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει
α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ́ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
β) Το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και στη συνέχεια από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου).
γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

  • Κουφώματα/Συστήματα Σκίασης/Αερισμός
  • Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας/στέγης
  • Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης εσωτερικού χώρου
  • Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) & Αναβάθμιση φωτισμού (για κοινόχρηστους χώρους)

Ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες για εγκατάσταση νέων κουφωμάτων αλουμινίου / συστημάτων σκίασης

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ Επιδότηση (€/m2) για Κουφώματα Αλουμινίου / Συστήματα Σκίασης, βάσει συντελεστή θερμοπερατότητας

Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw [W/(m2 K)] 2 ≤ Uw ˂ 3,2 Uw < 2,0
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 430 € / m2 500 € / m2
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα 350 € / m2 400 € / m2
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί – Ρολό, ή Εξώφυλλο) – επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος 160 € / m2 160 € / m2
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης 40 € / m2 40 € / m2

Φόρμα επικοινωνίας

Έχετε απορίες ή παρατηρήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα!